Hulp bij miscommunicatie

Gepubliceerd op 24 juni 2023 om 08:35

Herken je dit? 

Herken je dit?
Je bent iets aan het vertellen/wilt iets aan de ander duidelijk maken/ je wil je mening geven of iets dergelijks en je krijgt niet de reactie die je verwacht.
Voor jou gevoel slaat die reactie nergens op, zo heb je het helemaal niet bedoeld.
b.v. als degene waar je mee praat boos wordt terwijl je die reactie niet verwacht.
Wellicht zegt degene waar je mee praat:, Waarom ben of doe je boos? of wat doe je sacherijnig,,.
jou reactie kan dan zijn:,, Ik ben helemaal niet boos/sacherijnig,,
Zo kun je je onbedoeld in de welles/ nietes stand komen wat totaal geen nut heeft en de sfeer er ook niet gezelliger opmaakt, want in zo'n geval zeg je eigenlijk tegen elkaar dat diegene zijn gevoel/gedachte/ervaring/beleving niet klopt. (JE WIJST ELKAAR AF)
beide partijen kunnen er een gefrustreerd gevoel aan over houden en voelen zich niet gehoord/begrepen.
Dit echt zonde is want beidde hebben gelijk, jij hebt het echt niet zo bedoeld maar de ander heeft ook gelijk want bij hem/haar is het echt zo over gekomen.

Tijdens 1 van de NLP trainingen die ik heb gevolgd gingen we uit van de volgende stelling/regel nl.
Communicatie gaat over wat je terug krijgt van de ander en niet in eerste instantie wat jij zegt.
Want we communiceren/praten met een rede nl. om iets te vertellen, de ander iets duidelijk te maken, onze grens aan te geven, iemand te ondersteunen of iets dergelijks.

Als het je niet is gelukt om jou boodschap/verhaal over te brengen of je krijgt een reactie die je totaal niet verwacht, dan heb je onbedoeld een signaal afgegeven wat bij de ander negatief/anders overkomt.

Praten/communiceren doe je niet alleen met de woorden die je zegt, je communiceert met je lichaamstaal, je blik, je mimiek de toon/kracht van je stem, de energie die je meegeeft.
Dit wordt onbewust meegegeven als je praat en ook onbewust opgepikt door de ander, dit is een razend snel proces.

Als het weer eens voor komt dat de ander vreemd reageert op wat je zegt b.v. boos wordt, zou je in plaats van te zeggen dat je niet boos bent kunnen zeggen:,, Wat heb ik net gedaan waarop jij denkt dat ik boos ben?''.
Of;, Waaruit maak jij op dat ik boos ben?''.
Of;,, Hoezo denk jij dat ik boos ben?''.

Als die ander zegt;,, Dat hoor ik toch''
Of:, Dat zie ik toch''.
Dan zou je kunnen vragen;, Wat heb jij dan gehoord/gezien?'.

Je krijgt dan terug wat de ander heeft opgepikt, heeft gehoord/gezien
bv je klinkt boos(toon) of ik zie het in je ogen/blik of ik voel het of zoiets.

Je zou dan kunnen zeggen Sorry voor die toon/blik, (of wat dan ook) dat was niet mijn bedoeling.
Op deze manier  kom je er achter waar je bij jezelf op mag letten in het vervolg zodat de boodschappen die je zegt beter over komen en daar gaat het uiteindelijk om wederzijds begrip en verbonden blijven met elkaar.


Ook kan het de ander helpen want die kan zich bewust worden waar iets eigenlijk vandaan komt, hoe het zo gekomen is dat hij/zij zo reageert, zeer waarschijnlijk heeft die ander iets in het verleden (jeugd) meegemaakt  en associeert de blik/toon/energie met deze ervaring uit het verleden.
Als de ander de beide ervaringen vergelijkt is het goed mogelijk dat de ander inziet dat deze situatie toch echt heel anders is en kan losgelaten worden dat men ervaarde dat jij boos was.

Door hiermee te oefenen brengt het je dichter bij elkaar.
Liefdevolle groet

GeaReactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.